El Petit Ki-Ko

El petit ki-ko es va ficar al sac de dormir, no triga a invadir-lo aquella escalforeta que el duia a una agradable ensopiment, llavors els pensaments s´anavan convertin en somnis, entrava al paradis de la son.

No sabia quanta estona havia estat aletargat, quan el sac es va comença a bellugar, poc li faltá per despertar-si peró torna a agafar la son y tampoc sap quanta estona Morfeo el va envocallar, peró el sac es torná a bellugar y aquesta vegada ni tan solos es bellugava si no que s´enrollá a saltar y els salts el van despertar definitivament. Començava a apendre que a més a més de sac de dormir, també era un sac de viatje, la bosa marsupial de la seva mare.

Francesc Baeta

M'agrada parlar en Esperanto!

Leave a Reply